Đạo mẫu việt nam

Trong thời kỳ khởi nguyên, “Tam phủ” vốn là để chỉ ba miền Thiên phủ, Địa phủ và Thoải phủ. Tương ứng với ba phủ này thì đều có vua cha và chư vị thần linh cai quản. Khi ấy, Tam phủ gồm có:

  1. Thiên phủ (màu xanh) là nơi các chư vị thần linh cai quản bầu trời ngự trị với người đứng đầu là Ngọc Hoàng thượng đế
  2. Địa phủ (màu vàng) là nơi chư vị thần linh cai quản vùng đất ngự trị, người đứng đầu là Diêm Vương
  3. Thủy phủ còn gọi là Thoải phủ (Màu trắng) do vua Bát Hải cùng chư vị quan thần của mình cai quản miền sông nước.
VĂN KHẤN THẦN TÀI CẦU TÀI LỘC TẠI NHÀ
16/06/2021 - 2:36 PMLê Công
VĂN KHẤN THẦN TÀI CẦU TÀI LỘC TẠI NHÀ
VĂN KHẤN THẦN TÀI CẦU TÀI LỘC TẠI NHÀ Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần ) - Con lậy 9 phương trời -Con lậy 10 phương chư phật - Con lậy chư phật 10 phương - Tín...
Chú Đại Bi & Lược Giải Chú Đại Bi
16/03/2021 - 9:51 AMLê Công
Chú Đại Bi & Lược Giải Chú Đại Bi
Chú Đại Bi & Lược Giải Chú Đại Bi Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam...
ĐẠI BI TÂM SÁM Nam – mô QUÁN – THẾ – ÂM Bồ – tát.
16/03/2021 - 9:27 AMLê Công
ĐẠI BI TÂM SÁM Nam – mô QUÁN – THẾ – ÂM  Bồ – tát.
ĐẠI BI TÂM SÁM Nam – mô QUÁN – THẾ – ÂM Bồ – tát. Hết thảy Tam – Bảo cùng Pháp giới chúng sinh đối với thân tâm con đây chẳng phải hai cũng chẳng phải...
KINH TINH YẾU BÁT – NHÃ BA – LA – MẬT – ĐA
16/03/2021 - 9:32 AMLê Công
 KINH TINH YẾU BÁT – NHÃ  BA – LA – MẬT – ĐA
KINH TINH YẾU BÁT – NHÃ BA – LA – MẬT – ĐA Bồ – tát Quán – Tự – Tại Khi quán chiếu thâm sâu Bát – nhã Ba – La – mật
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN BỒ – TÁT QUÁN – THẾ – ÂM 2
16/03/2021 - 9:35 AMLê Công
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN BỒ – TÁT QUÁN – THẾ – ÂM 2
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN BỒ – TÁT QUÁN – THẾ – ÂM (Phẩm thứ Hai mươi năm) Bấy giờ Bồ – tát Vô – Tận – Ý liền từ tòa ngồi đứng dậy,...
PHẦN NGHI LỄ TỤNG KINH PHỔ MÔN
16/03/2021 - 9:37 AMLê Công
PHẦN NGHI LỄ TỤNG KINH PHỔ MÔN
PHẦN NGHI LỄ TỤNG KINH PHỔ MÔN (Mọi người y phục chỉnh tề, đứng trước Tam Bảo) Chủ lễ đọc: Ai Lấy Cung kính….. Dốc lòng kính lễ Phật , Pháp , Tăng,...
Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Thành Công

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Cần mua - cần thuê theo tỉnh thành
Rao vặt khác theo tỉnh thành
Thước lỗ Ban
Lý số
Đạo mẫu việt nam
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 46, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://phongthuynhadat.asia/